Visar: 2 sökresultat

Visa mig
Hämtning av Grovavfall

Test med passersystem i Norra Hamnen

Nyhet 17 juni 2019 09:32 Lomma, Burlöv, Malmö

Mellan 18 juni och 5 juli testas ett passersystem på återvinningscentralen i Norra Hamnen....

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

5 nya samlare ute i Malmö

Nyhet 22 augusti 2018 11:45 Burlöv, Malmö

Sen nästan tio år finns så kallade Samlare i butiker för insamling av hushållens småelektronik, småbatterier och glödlampor runt om i södra Skåne – nu senast fem nya i Malmö.

5 enkla tips för miljön

Nyhet 21 mars 2017 16:26 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vet du att det du häller i avloppet kan påverka vår miljö? Det vatten du använder hemma när du tvättar, diskar och duschar går vidare till ett avloppsreningsverk. Där renas mycket, men inte riktigt al...

Vattenkranar

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Nyhet 29 november 2016 16:44 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommuner-na som börjar gälla 1 januari 2017. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir...

Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 16:27 Lund

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Lund höjs avgiften för vatten och avlopp med 5 %....

Källby dammar

Ny utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening klar

Nyhet 5 september 2016 22:35 Lund

VA SYD har i utredningen fokuserat på två lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden – på ett utbyggt Källby avloppsreningsverk eller på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Omledning av stuprör

5 tips för att klimatanpassa din trädgård

Nyhet 28 april 2016 14:04 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vid stora regn och skyfall får vi stora mängder vatten som behöver ha någonstans att ta vägen och saktas ner på vägen mot dagvattenledningarna. Här får du tips om hur du kan klimatanpassa din trädgård...