Sökresultat från vår hemsida

Invigning Örtofta tryckstegringsstation

Nu får Eslövsborna dricksvatten från två håll

Eslöv

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komple...

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

5 nya samlare ute i Malmö

Burlöv, Malmö

Sen nästan tio år finns så kallade Samlare i butiker för insamling av hushållens småelektronik, småbatterier och glödlampor runt om i södra Skåne – nu senast fem nya i Malmö.

Kornfält

Hur avloppsvatten kan användas vid extremtorka

Lund, Malmö

VA SYD vill utveckla sätt att återföra renat avloppsvatten till industri och jordbruk, för att utnyttja vattenresurserna effektivare. Kretsloppstänket är viktigt för att möta klimatförändringar.

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund

Vi jobbar med att lösa problemet under förmiddagen.

Driftinformation

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Källby dammar

Ny fiskdöd i Källby dammar

Lund

En stor mängd döda fiskar har återigen hittats i två av Källby avloppsreningsverks dammar. Skälet till fiskdöden är troligtvis en kombination av värmeböljan och ett utsläpp av slam i samband med kraft...

Äpplen på fat

Hur tar du hand om fallfrukten?

Burlöv, Malmö

Det är bra att samla upp fallfrukt, men kom ihåg att inte fylla avfallskärlen så att de inte går att dra.