Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Bulltofta vattenverk slutar med klorering

Nyhet 18 december 2018 14:31 Malmö, Burlöv

VA SYD slutar använda kloramin i dricksvattenframställningen på Bulltofta vattenverk. Med hjälp av ultraviolett ljus, UV, hålls vattnet rent utan klor.

Fyrfackskärl vid villa

Avfallstaxan höjs 2019

Nyhet 7 december 2018 13:52 Burlöv, Malmö

Vi kommer att höja avfallstaxan med i genomsnitt 4,5 procent 2019 i Malmö och Burlöv, eftersom vi har höjda kostnader under nästa år.

Vattenkiosk

VA SYD öppnar vattenkiosker för tekniskt vatten

Nyhet 6 december 2018 14:40 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD öppnar vattenkiosker som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten. En vattenkiosk är en tankstation för vatten där den som är i behov av stora mängder vatten kan fylla på sin tank snabbt...

Lomma kommun logotyp

Välkommen Lomma!

Nyhet 27 november 2018 15:08 Lomma

Från 1 januari är Lomma kommun en del av VA SYD, och vi välkomnar alla nya kunder.

Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Nyhet 15 november 2018 15:21

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i Malmö stad och Burlövs kommun. Nu arbetar VA SYD vidare för att minska matsvinnet ytterligare. Genom en rad informationsinsat...

VA SYD välkomnar Lomma

Nyhet 8 november 2018 15:28 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lom...

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ny rapport om Malmö avloppstunnel

Nyhet 19 oktober 2018 11:31 Malmö

En ny rapport slår fast att vi rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.