Sökresultat från vår hemsida

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 17:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Nyhet 21 oktober 2016 10:32 Malmö, Burlöv

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.

VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Nyhet 8 november 2016 15:28 Eslöv

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.

Burlövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 15:22 Burlöv

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Burlöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 17:21 Eslöv

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Eslöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 17:27 Lund

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Lund höjs avgiften för vatten och avlopp med 5 %.

Vattenkranar

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Nyhet 29 november 2016 17:44 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommuner-na som börjar gälla 1 januari 2017. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir...