Sökresultat från vår hemsida

Just nu går det inte att lägga beställning i Mina sidor

Nyhet 8 januari 2018 16:11 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt.

VA SYD sänker avfallstaxan 2018

Nyhet 20 december 2017 12:44 Malmö, Burlöv

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 2 procent i Malmö stad och Burlövs kommun.

Besök ett avloppsreningsverk lördagen den 17 november!

Nyhet 14 november 2017 14:48 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process? Nu har du chansen!

Incidentutredning avslutad efter vårens kokningsrekommendation i Lund

Nyhet 5 september 2017 09:06 Lund

Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund. Läs rapporten här.

Provtagning av drickvatten

Fara för djur men inte människor att dricka Vombvatten

Nyhet 4 augusti 2017 13:42 Burlöv, Malmö

En häst har dött efter att ha badat och druckit vatten i Vombsjön. Orsaken är troligen cyanobakterier från algblomning. Dessa bakterier är först farliga för människor när man kan se algblomningen me...

Arbete med rör

Hur hittar man en bakterie i 55 mil ledningar?

Nyhet 30 maj 2017 11:27 Lund

Den 10 april kunde VA SYD häva den månadslånga kokningsrekommendationen för delar av Lund. Nu vet vi vad som orsakade problemen.

Lundaborna kan dricka sitt vatten som vanligt.

Nyhet 9 mars 2017 09:09 Lund

Kokningsrekommendationen är hävd för hela Lund, inklusive sjukhusområdet.