Sökresultat från vår hemsida

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Nyhet 21 januari 2015 13:07 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Avfallskärl i trädgård

Ett väntat beslut från Datainspektionen

Nyhet 6 juli 2015 14:19 Burlöv, Malmö

Under 2014 mottog Datainspektionen ett ärende avseende VA SYDs behandling av personuppgifter inom ramen för avfallshanteringsverksamheten i Malmö stad och Burlöv kommun. Datainspektionen har nu meddel...

Dricksvatten i Malmö stad

Höjda brukningsavgifter i Malmö 2016

Nyhet 1 december 2015 21:20 Malmö

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Malmö. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Burlövs kommun

Höjda brukningsavgifter i Burlöv 2016

Nyhet 1 december 2015 21:20 Burlöv

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Burlöv. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter i Eslöv 2016

Nyhet 1 december 2015 21:20 Eslöv

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Eslöv. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningsavgifter i Lund 2016

Nyhet 1 december 2015 21:20 Lund

Från och med 1 januari 2016 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Lund. Beslutet togs 30 november i VA SYDs förbundsfullmäktige.

Dricksvatten i Eslövs kommun

Dricksvattnet är tjänligt i Stockamöllan och Billinge

Nyhet 3 december 2015 13:49 Eslöv

Kokrekommendationen är nu hävd i Billinge och Stockamöllan i Eslövs kommun.