Sökresultat från vår hemsida

Vattenavstängningar på Östra Vallgatan 10, 21, Skolgatan 15 och Dalbyvägen 2 i Lund

Lund

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

Eslöv

VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge.
För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vår...

Arbete på Badhus Burlov

Burlöv

VA SYD ska förlänga befintliga VA-nätet till planera yta för nya badhuset i Burlöv.

Allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by, Östra Tvet och Klingvalla

Lund

Vi förbereder för att anlägga kommunalt vatten och avlopp till Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

Östra torn i Lund

Lunds vattentorn

Lund

I Lunds kommun finns det två olika vattentorn som är i bruk: Östra Torn vattentorn och Dalby vattentorn.

Avfallskärl i trädgård

Spara en slant – ändra ditt avfallsabonnemang till varannan veckas tömning

Malmö, Burlöv

Genom att ändra ditt avfallsabonnemang från varje veckas tömning till varannan vecka kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Laboratoriet

Vi söker 8 laboratorieingenjörer till våra laboratorier på Sjölunda ARV, Källby ARV och Bulltofta vattenverk.

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Dricksvattenavdelningen på laboratorieenheten söker åtta personer som ska ha kommit en bit på vägen i sin högskoleutbildning inom till exempel kemi eller mikrobiologi.