Sökresultat från vår hemsida

Trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall

Nyhet 18 februari 2014 10:48 Burlöv, Malmö

Vecka 9 eller 10 börjar vi tömma ditt trädgårdsavfall igen. Har du tömning udda vecka, startar tömningen vecka 9 och har du tömning jämn vecka, så startar tömningen vecka 10.

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Nyhet 13 mars 2014 10:27 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Nyhet 24 mars 2014 11:21 Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Nyhet 31 augusti 2014 12:27 Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Nyhet 15 september 2014 16:55 Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Skitgalleriet visar en värld bortom avloppet

Nyhet 21 oktober 2014 09:03 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner en mängd skräp i våra toaletter, dessutom hamnar kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten.

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Nyhet 6 november 2014 10:30 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...