Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Borrvatten

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

Anslagstavla

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Svenska mynt, Eslövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Eslöv

Eslöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät.

Svenska mynt, Lunds kommunvapen

Taxor och avgifter i Lund

Lund

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...

Vita sopbilar Suez

Sophämtning

Burlöv, Malmö

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö på uppdrag av Burlövs kommun och Malmö stad. Sophämtningen görs av våra entreprenörer.

Svenska mynt, Malmös kommunvapen

Taxor och avgifter i Malmö

Malmö

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...