Sökresultat från vår hemsida

Lagad spricka i mur

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Nyhet 24 maj 2016 18:17 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Men vi skulle kunna använda dagvattnet som en resurs istället – och du kan hjälpa till. Här får du några tips och råd på både små och stora s...

Källby dammar

Ny utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening klar

Nyhet 6 september 2016 00:35 Lund

VA SYD har i utredningen fokuserat på två lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden – på ett utbyggt Källby avloppsreningsverk eller på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Billinge

Spolning av dricksvattenledningar i Billinge

Nyhet 12 september 2016 15:50 Eslöv

14-19 september kommer dricksvattenledningarna i Billinge att spolas. Till detta behövs extra vatten som kommer att köras in med tankbilar i byn.

Dricka vatten

Strategi för säker dricksvattenförsörjning

Nyhet 12 september 2016 16:35 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om ett samhälle blir utan dricksvatten så innebär det såklart kännbara problem för dess invånare. VA SYD har därför antagit en strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen.

Fyrfackskärl införs 2019

Nyhet 20 oktober 2016 12:56 Malmö, Burlöv

VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö och Burlöv. Taxan för 2018 är ännu inte beslutad.

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 17:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Nyhet 21 oktober 2016 10:32 Malmö, Burlöv

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.