Sökresultat från vår hemsida

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Nyhet 6 november 2014 10:30 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Nyhet 21 januari 2015 13:59 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Stopp vid torka och regn

Stora problem med översvämningar

Nyhet 26 maj 2015 14:21 Burlöv, Malmö

På grund av kraftiga skyfall drabbades många av källaröversvämningar i Malmö och Burlöv.

Kokning av vatten

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Nyhet 26 maj 2015 16:56 Eslöv

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen.

5 enkla tips för miljön

Nyhet 28 maj 2015 13:33 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vet du att det du häller i avloppet kan påverka vår miljö? Det vatten du använder hemma när du tvättar, diskar och duschar går vidare till ett avloppsreningsverk. Där renas mycket, men inte riktigt al...

Avfallskärl i trädgård

Ett väntat beslut från Datainspektionen

Nyhet 6 juli 2015 16:19 Burlöv, Malmö

Under 2014 mottog Datainspektionen ett ärende avseende VA SYDs behandling av personuppgifter inom ramen för avfallshanteringsverksamheten i Malmö stad och Burlöv kommun. Datainspektionen har nu meddel...

Besökare på återvinningsstation

Återvinningsstationen i Tygelsjö tas bort

Nyhet 2 september 2015 15:56 Malmö

Från 1 mars kommer återvinningsstationen i Tygelsjö tas bort.