Sökresultat från vår hemsida

Vatten ur kranen

Använd vattnet klokt

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det är torrt och varmt i hela Sverige och det är viktigt att vi använder vattnet på ett klokt sätt. Så här ser situationen ut i VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Vattenmätare

Om vattenmätaren fryser sönder

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vid minusgrader finns det en risk att vattenmätaren fryser sönder. Kontakta VA SYD direkt om du drabbas.

Vattenkiosk

VA SYD öppnar vattenkiosker för tekniskt vatten

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD öppnar vattenkiosker som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten. En vattenkiosk är en tankstation för vatten där den som är i behov av stora mängder vatten kan fylla på sin tank snabbt...

Bulltofta vattenverk slutar med klorering

Malmö, Burlöv

VA SYD slutar använda kloramin i dricksvattenframställningen på Bulltofta vattenverk. Med hjälp av ultraviolett ljus, UV, hålls vattnet rent utan klor.

Vattenkran

Ledningsarbete kan leda till tryckförändringar i din kran

Burlöv, Malmö

På grund av ett stort ledningsarbete kan trycket i din kran påverkas under 22-23 oktober.

Vattenkiosk

Nu låser vi brandposterna

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö

VA SYD öppnar vattenkiosker och låser tusentals brandposter för att skydda dricksvattnet.

Ägarnämnder

Nya avgifter för vatten och avlopp

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Den 1 januari 2018 höjs brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 30 november 2017.