Sökresultat från vår hemsida

Trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall

Nyhet 18 februari 2014 09:48 Burlöv, Malmö

Vecka 9 eller 10 börjar vi tömma ditt trädgårdsavfall igen. Har du tömning udda vecka, startar tömningen vecka 9 och har du tömning jämn vecka, så startar tömningen vecka 10.

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Nyhet 13 mars 2014 09:27 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Nyhet 24 mars 2014 10:21 Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Nyhet 1 september 2014 11:30 Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Stopp vid torka och regn

Stora problem med översvämningar

Nyhet 12 september 2014 13:32 Burlöv, Malmö

På grund av kraftiga skyfall drabbades många av källaröversvämningar i Malmö och Burlöv.

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Nyhet 15 september 2014 14:55 Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Kokning av vatten

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Nyhet 24 september 2014 14:30 Eslöv

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen.