Visar: 192 sökresultat

Visa mig
Svenska mynt

Taxa för vatten-, avfall- och avloppshantering

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Som kund hos VA SYD, betalar du en avgift för vatten- och avloppshanteringen i Eslöv, Lomma och Lund, samt för vatten-, avfall- och avloppshantering i Burlöv och Malmö.

Taxor och avgifter i Lomma kommun

Lomma.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och...

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv.

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

Svenska mynt, Burlövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Burlöv

Burlöv.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och...

Svenska mynt, Malmös kommunvapen

Taxor och avgifter i Malmö

Malmö.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och...

Svenska mynt, Eslövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Eslöv

Eslöv.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät....

Svenska mynt, Lunds kommunvapen

Taxor och avgifter i Lund

Lund.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och...