Sökresultat från vår hemsida

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.