Visar: 192 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig

Ändrade tömningsdagar i helgerna

Nyhet 6 december 2018 16:05

Du som har tömning den 24-25 december, 31 december eller 1 januari får istället tömt en eller två dagar tidigare.

Vattenkiosk

VA SYD öppnar vattenkiosker för tekniskt vatten

Nyhet 6 december 2018 15:07 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD öppnar vattenkiosker som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten. En vattenkiosk är en tankstation för vatten där den som är i behov av stora mängder vatten kan fylla på sin tank snabbt...

Frostiga löv

Vinteruppehåll för trädgårdsavfall

Nyhet 27 november 2018 14:56 Burlöv, Malmö.

Trädgårdstunnan töms för sista gången vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor.

Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Nyhet 15 november 2018 15:21

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i Malmö stad och Burlövs kommun. Nu arbetar VA SYD vidare för att minska matsvinnet ytterligare. Genom en rad informationsinsat...

VA SYD välkomnar Lomma

Nyhet 8 november 2018 15:28 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lom...

Besök ett avloppsreningsverk lördagen den 17 november!

Nyhet 5 november 2018 13:17 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process? Nu har du chansen!

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ny rapport om Malmö avloppstunnel

Nyhet 19 oktober 2018 11:31 Malmö.

En ny rapport slår fast att vi rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.