Sökresultat från vår hemsida

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Grävarbete i Djupadalsparken

Utjämningsmagasin byggs i Djupadalsparken

Malmö

Just nu pågår ett stort grävarbete i Djupadalsparken i Malmö. Men resultatet kommer inte bara att bli ett utjämningsmagasin som förebygger översvämningar, utan också en fin pulkabacke för åksugna i om...

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Röktester under v 8 i Dalby

Lund

Under vecka 8 kommer röktester utföras i en del av Dalby för att söka efter felkopplade vattenrör.

Vattenkiosk

Nu låser vi brandposterna

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö

VA SYD öppnar vattenkiosker och låser tusentals brandposter för att skydda dricksvattnet.

Kokning av vatten

Information till dig som bor eller vistas på Neversvägen i Lund

Lund

På grund av en dricksvattenförändring inför vi kokningsrekommendation på Neversvägen i Lund.

Bevattningsförbudet hävt

Eslöv

Bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan, som gällt sedan i juli, har slutligen kunnat hävas.