Sökresultat från vår hemsida

Utlämningsställen i butik för matavfallspåsar avslutas

Burlöv, Malmö

Från och med 30 april avslutar vi möjligheten att hämta matavfallspåsar i butik.

Vita sopbilar Suez

Testturer med avfallstömning 22-23 februari

Under helgen 22-23 februari testar vi nya körturer för sopbilarna i några områden.

Turbinen förr och idag

150 år i Malmös tjänst

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Pumpstationen Turbinen i Malmö fyller 150 år.

Råby Sjöpark, illustration

VA SYD bygger konstgjord sjö i Råby Sjöpark

Lund

I Södra Råbylund pågår sedan förra sommaren ett stort grävarbete där VA SYD i samarbete med Lunds kommun bygger en stor dagvattendamm, Råbysjön. Nu närmar arbetet sig sitt slut – i augusti beräknas he...

Schakt i von Rosens väg

Vi säkrar dricksvattnet för Rosengård

Malmö

Just nu pågår arbete med att ersätta en uttjänt dricksvattenledning med två nya längs von Rosens väg. De nya ledningarna kommer att säkra dricksvattentillförseln i hela Rosengård.

Översvämningar i Löberöd och Harlösa

Eslöv

Det har fallit stora mängder regn över Löberöd och Harlösa som har orsakat översvämningar på vissa håll.

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.