Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Invigning Örtofta tryckstegringsstation

Nu får Eslövsborna dricksvatten från två håll

Nyhet 28 augusti 2018 15:03 Eslöv

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komple...

Besökare på återvinningsstation

Ny återvinningsstation

Nyhet 31 augusti 2018 09:24 Malmö

Fyrfackskärl

Kom och fika med oss i Oxie!

Nyhet 3 september 2018 13:43 Burlöv, Malmö

På måndag den 10 september träffar medarbetare från VA SYD oxiebor på det lokala biblioteket. Från klockan 15 är det fritt fram att komma och fika med dem och passa på att fråga om saker som rör många...

Midnattsloppet blir kranmärkt

Midnattsloppet blir ett Kranmärkt evenemang

Nyhet 3 september 2018 15:28 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Midnattsloppet i Malmö den 8 september blir det första idrottsarrangemang som kranmärks av VA SYD. Loppets 5000 deltagare släcker törsten med närproducerat kranvatten som är 300 gånger bättre för milj...

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

Nyhet 18 september 2018 09:32 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). T...

Fyrfackskärl vid villa

Se och känn på de nya kärlen på återvinningscentralen

Nyhet 20 september 2018 14:09 Burlöv, Malmö

Den 24 september och den 8 oktober har du möjlighet att se och känna på de nya fyrfackskärlen och ställa frågor.

Plåt över gatubrunn

Undrar du över brunnsplåtarna?

Nyhet 1 oktober 2018 15:13 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Med en plåt över gatubrunnen har vi möjlighet att leda bort vatten från belastade delar av nätet vid skyfall.