Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Arbete med rör

Hur hittar man en bakterie i 55 mil ledningar?

Nyhet 30 maj 2017 11:27 Lund

Den 10 april kunde VA SYD häva den månadslånga kokningsrekommendationen för delar av Lund. Nu vet vi vad som orsakade problemen.

Tre stycken fettrattar

Beställ en fettratt från VA SYD!

Nyhet 3 juli 2017 16:16 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mindre fett i avloppet är bra för dig och för miljön – beställ en fettratt av oss!

Kokning av vatten

Information till dig som bor eller vistas på Neversvägen i Lund

Nyhet 28 juli 2017 15:58 Lund

På grund av en dricksvattenförändring inför vi kokningsrekommendation på Neversvägen i Lund.

Vatten ur kranen

Nu går dricksvattnet på Neversvägen att använda som vanligt igen

Nyhet 31 juli 2017 14:51 Lund

Vi häver kokningsrekommendationen på Neversvägen i Lund

Provtagning av drickvatten

Fara för djur men inte människor att dricka Vombvatten

Nyhet 4 augusti 2017 13:42 Burlöv, Malmö

En häst har dött efter att ha badat och druckit vatten i Vombsjön. Orsaken är troligen cyanobakterier från algblomning. Dessa bakterier är först farliga för människor när man kan se algblomningen me...

Incidentutredning avslutad efter vårens kokningsrekommendation i Lund

Nyhet 5 september 2017 09:06 Lund

Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund. Läs rapporten här.

Vattenförsörjningsplan antagen i Lund

Nyhet 6 oktober 2017 13:41 Lund

Från och med september 2017 har Lunds kommun en vattenförsörjningsplan. Planen är antagen av kommunfullmäktige i Lund.