Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Nyhet 13 mars 2014 10:27 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Nyhet 24 mars 2014 11:21 Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Nyhet 31 augusti 2014 12:27 Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Nyhet 15 september 2014 16:55 Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Nyhet 6 november 2014 10:30 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Nyhet 21 januari 2015 13:59 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

5 enkla tips för miljön

Nyhet 28 maj 2015 13:33 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vet du att det du häller i avloppet kan påverka vår miljö? Det vatten du använder hemma när du tvättar, diskar och duschar går vidare till ett avloppsreningsverk. Där renas mycket, men inte riktigt al...