Sökresultat från vår hemsida

Schakt i von Rosens väg

Vi säkrar dricksvattnet för Rosengård

Malmö

Just nu pågår arbete med att ersätta en uttjänt dricksvattenledning med två nya längs von Rosens väg. De nya ledningarna kommer att säkra dricksvattentillförseln i hela Rosengård.

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund

Vi jobbar med att lösa problemet under förmiddagen.

Besökare på återvinningsstation

ÅVS tas bort vid XXXLutz

Återvinningsstationen som ligger på XXXLutz parkeringsplats, på Cederströmsgatan 2, kommer att tas bort i midsommar.

Driftinformation

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Avfallskärl i trädgård

Ett väntat beslut från Datainspektionen

Burlöv, Malmö

Under 2014 mottog Datainspektionen ett ärende avseende VA SYDs behandling av personuppgifter inom ramen för avfallshanteringsverksamheten i Malmö stad och Burlöv kommun. Datainspektionen har nu meddel...

Röktester under v 8 i Dalby

Lund

Under vecka 8 kommer röktester utföras i en del av Dalby för att söka efter felkopplade vattenrör.