Sökresultat från vår hemsida

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Nyhet 6 november 2014 10:30 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...

Frostiga löv

Vinteruppehåll för trädgårdsavfall

Nyhet 29 oktober 2014 13:49 Burlöv, Malmö

Trädgårdstunnan töms för sista gången vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor.

Skitgalleriet visar en värld bortom avloppet

Nyhet 21 oktober 2014 09:03 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner en mängd skräp i våra toaletter, dessutom hamnar kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten.

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Nyhet 15 september 2014 16:55 Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Nyhet 31 augusti 2014 12:27 Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Nyhet 24 mars 2014 11:21 Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Nyhet 13 mars 2014 10:27 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.