Visar: 10 sökresultat

Kategori: FAQ

Information om e-faktura vid leverantörsfakturering

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Fr o m 1 april 2019 ska du som leverantör till VA SYD skicka fakturor till oss elektroniskt. Den nya lagen (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde ska faktureras med e-faktura. PDF-faktu...

översvämning i gatan efter skyfall

Frågor och svar om översvämningar

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om översvämningar. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.

Så får du plats med matavfallskärlen

Frågor och svar om ditt avfallsabonnemang

Burlöv, Malmö

Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall. VA SYD har ansvar för att samla in hushållsavfall och...

Frågor och svar om Malmö avloppstunnel

Malmö

Vi har samlat en del frågor och svar som förklarar mer om Malmö avloppstunnel.

Frågor och svar om matavfall

Frågor och svar om matavfall

Malmö, Burlöv

I Malmö och Burlöv är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Riksdagen har bestämt att 50 % av matavfallet ska sorteras senast 2018. I Malmö och Burlöv samlas idag in 47 %. I slutet av 2010 sorte...

Frågor och svar om Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är en satsning från VA SYD som syftar till att skapa en hållbar, regional helhetslösning för att ta hand om avloppsvatten i regionen.

Frågor och svar om vattenkiosker

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt. För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang...