Visar: 22 sökresultat

Kategori: Om VA SYD

VA SYDs miljö- och kvalitetsarbete

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYDs arbete kännetecknas av kretsloppsanpassning, långsiktighet och ständig förbättring. Vår personal har hög kompetens och deltar aktivt i arbetet med kvalitet och miljö.

VA SYDs organisation

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYDs tjänstemannaorganisation ansvarar för att driva och utveckla verksamheten.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYDs förbundsstyrelse ansvarar för den löpande verksamheten.

Vi lyder under Offentlighetsprincipen

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD är ett kommunalförbund som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information som lämnas till oss blir en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen har den som begär det r...

Ägarnämnder

VA SYDs politiska organisation

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vi är ett kommunalförbund och fungerar som en egen kommun. Det innebär att medlemskommunerna lämnat över ansvaret för vatten- och avloppsverksamheten till VA SYD.

Data

Personuppgiftsbehandling

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD värnar om din integritet. Vi vill därför informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.

Ägarnämnder

Ägarnämnder

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksam...