Sökresultat från vår hemsida

Anslagstavla

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Data

Personuppgiftsbehandling

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD värnar om din integritet. Vi vill därför informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs förbundsstyrelse ansvarar för att driva den löpande affärsverksamheten. Ledamöter är representanter från medlemskommunerna.

Fullmäktige

Förbundsfullmäktige

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du information om förbundsfullmäktiges arbete, dagordning för sammanträden samt protokoll.

Om cookies på vasyd.se

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en textfil med information som lagras på besökarens dator, som normalt används för att förbättra webbplatsen för besökaren.   Alla besökare på en...

Illustration av en kran, droppe, människa, toalett och soptunna

VA SYDs ledningsgrupp

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Ägarnämnder

Ägarnämnder

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksam...