Sökresultat från vår hemsida

Vattenmätare med konsol som måste finnas när mätaren ska bytas

Inför vattenmätarbyte

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Inför ett vattenmätarbyte ber vi dig kontrollera din n...

Hyllie vattentorn

Malmös vattentorn

Malmö

I Malmö har vi tre stycken vattentorn i bruk: Hyllietornet, Oxietornet och Botildenborgstornet.

Östra torn i Lund

Lunds vattentorn

Lund

I Lunds kommun finns det två olika vattentorn som är i bruk: Östra Torn vattentorn och Dalby vattentorn.

Spara regnvatten i en tunna

Spara vatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det finns inte oändligt med rent vatten. Vi måste alla spara på vatten för att det ska finnas tillräckligt i sommar och i framtiden.

Tester på vatten från egen brunn

Egen brunn

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Vill du göra en provtagning på vattnet gäller olika saker beroende på var du bor.

Provtagning av drickvatten

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester av det kommunala dricksvattnet. Vattnet kontrolleras, genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Över 900 p...

Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk

Malmö

Bulltofta vattenverk har varit i drift sen 1879 och förser ungefär 20 % av Malmöborna med rent kranvatten.