Miljörum ute

Höjd avfallsavgift i Malmö från 1 januari

Den 1 januari 2021 höjs avgifterna för avfallstjänster i Malmö. Avgifterna höjs med i genomsnitt 8,2 procent.

Höjningen gäller för tömning av rest- och matavfallskärl för både flerfamiljshus och verksamheter. Även villornas fyrfackskärl får en höjning med 200 kronor så att årskostnaden blir 2 190 kronor nästa år. För lägenheter blir det en höjning med cirka 15-50 kr per år och lägenhet beroende på antalet tömningar i fastigheten. Höjningen läggs framför allt på de tätare hämtningsintervallen för att uppmuntra fastighetsägarna till färre transporter till flerfamiljshusen.

Avgiftshöjningarna beror på flera faktorer. 

- De är dels ett resultat av en höjd statlig förbränningsskatt. Dels en effekt av pandemins påverkan i samhället; vi ser en mindre mängd avfall och lägre intäkter från restaurangerna samtidigt som kunderna lämnar avsevärt större mängder avfall på återvinningscentralerna på grund av ökad renovering hemma, säger Karin Wikström, avdelningschef på VA SYDs avfallsavdelning. Men trots höjningarna har Malmö fortsatt några av Sveriges lägsta avfallstaxor, fortsätter Karin Wikström.

Taxor och avgifter för avfall

Fakta

Avfallsverksamheten hos VA SYD finansieras genom avgifterna i taxan, inte genom skattemedel. Avgifterna ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö. Ingående delar i taxan är: grundavgift (bland annat för återvinningscentraler och information), rörlig avgift (behandling och transport), kärlhyra samt eventuella tillägg för dragväg med mera. Grundavgiften betalas av alla hushåll som nyttjar kommunens renhållningstjänster.

Taxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 2020-11-25.

 

Sidan uppdaterad: 2 september 2021 15:56

Innehållsansvarig: webbredaktionen