Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Tömning av fyrfackskärl på sopbilen

800 kronor dyrare med soptömning?

En framskjuten reform som berör fastighetsnära insamling påverkar avfallstaxan i Burlöv och Malmö. Men en ökning med 800 kronor är inte aktuell.

I ett radioinslag lördagen 7 november förklarar bland annat Avfall Sverige (branschorganisationen för avfall i Sverige) att en tänkt reform rörande fastighetsnära insamling skjuts fram och hur de ser på konsekvenserna av detta. Fyrfackskärl vid egna tomten är ett exempel på fastighetsnära insamling.

Lyssna på inslaget

Framskjuten reform

Producenterna av tidningar och förpackningar ansvarar för insamlingen sedan länge, men regeringen har skjutit fram kravet om att detta ska ske bostadsnära (till exempel med fyrfackskärl). Producenterna anser sig uppfylla lagstiftningen genom återvinningsstationerna tillsvidare.

Om reformen slår igenom skulle den innebära delfinansiering av system med sortering på hemmaplan. Just nu blir det alltså inte så.

Ny avfallstaxa 2021

Beslut om avfallstaxan för Malmö stad och Burlövs kommun är ännu inte taget, men att reformen skjuts fram är medräknat i förslaget.

Förslaget som ligger för beslut är att avgiften för fyrfackskärl 2021 ska bli 2 190 kr, alltså en ökning med 240 kronor.

Beslut om avfallstaxan tas 22 december.