Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Nu dansas julgranen ut

Om julgranen snart gjort sitt kan den bli fin grönkompost efter jul. Läs hur du kan bli av med granen.

Återvinningscentralen

Du kan gratis lämna din gran på Sysavs bemannade återvinningscentraler. Där kommer granen att komposteras och bli till certifierad grönkompost vad det lider.

Öppettider på återvinningscentralerna

Om du har trädgårdskärl

Har du ett kärl för trädgårdsavfall kan du klippa ner din gran i lagom bitar och lägga där. Din trädgårdstunna börjar tömmas igen vecka 9 eller 10, beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor. Du hittar tömningsschema på Mina sidor.

Om du bor i flerfamiljshus

Om du bor i en BRF eller hyresfastighet ska du fråga din förening eller fastighetsägare hur de kan hjälpa dig.

Om du vill få granen hämtad

Bor du i vill kan du kontakta oss för att få granen hämtad som grovavfall. Vi tar ut en framkörningsavgift och en avgift per gran. Kontakta Kundservice på kund@vasyd.se.