Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Under perioden 25 oktober till cirka 3 november kommer vår vattenproducent Sydvatten att koppla in en ny ledning. Detta innebär att Vombverket kommer att försörja hela det södra distributionsområdet då vattenleveranserna från Ringsjöverket söderut uteblir under dessa två veckor. Kapaciteten i leveranserna är densamma som under normala förhållanden men det är bara ett av vattenverken som försörjer dessa områden.

Kommuner som berörs är Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge sam byar i södra Eslöv. Till dessa kommuner kommer normalt även vatten från Ringsjöverket och sjön Bolmen. Under arbetet som pågår i knappt två veckor försörjs hela området enbart av Vombverket.

Ändrad vattensammansättning

De förändringar som vi tar upp här berör de orter som normalt får vatten från Bolmen: de delar av Lunds kommun som får vatten via Källby, det vill säga vattensystemen i centralorten, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och delar av Södra Sandby. Förändringen gäller också för Flyinge i Eslövs kommun samt sydöstra delen av Hjärup i Staffanstorps kommun.

Lika bra kvalitet som vanligt

Vi bedömer att hushåll och den vanliga konsumenten inte kommer att märka av förändringen. Där finns en liten risk för grummel, färg-, smak- och luktförändringar vid omställningen. Spola i kranen tills vattnet är klart om du upplever färg- eller grummelförändring.

Vattenkvaliteten kommer att vara lika hög som vanligt då det är samma vatten som angränsande kommuner alltid får från Vombverket.

Det kan i vissa delar märkas att vattnet blir hårdare och med lite mer kalkutfällningar som resultat. 

Känsliga verksamheter och processer

Företag som är känsliga för förändringar i vattnet bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att den ändrade vattensammansättningen inte medför störningar.

För dig som har fiskar och vattenlevande organismer i akvarium som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier. Om du har frågor kan möjligen en zooaffär upplysa vidare.

Håll nere vattenförbrukningen

Vi uppmanar alla i berörda kommuner att hålla nere vattenförbrukningen. Kapaciteten är god och räcker till normala förhållanden och normal förbrukning. Däremot vill vi undvika höga toppar i förbrukningen och onödig eller extra vattenförbrukning under perioden. Detta gäller privatpersoner såväl som företag, kommuner och verksamheter.

Undvik att

  • tvätta bilar och andra fordon,
  • högtrycksspola trädäck, fasader, parkeringsytor och andra ytor,
  • fylla eller spola cisterner, ledningar, dammar och pooler,
  • bevattna.

Stängda vattenkiosker

VA SYD stänger under perioden alla vattenkiosker i Burlöv, Lund och Malmö samt i Flyinge i Eslövs kommun. Vi kommer heller inte att medge kapacitetsprov för sprinklersystem.

Sidan uppdaterad: 18 oktober 2021 11:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen