Borgeby avloppsreningsverk

VA SYD välkomnar Lomma

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lomma kommun övergår till VA SYD.

– Vattnet struntar i kommungränser och framtidens VA-verksamheter måste arbeta region-alt. Vi har som mål att växa som förbund och är glada att Lomma valt att bli en del av kom-munalförbundet, säger Carina Svensson, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

Medarbetare som arbetat med VA-frågor i Lomma erbjuds att fortsätta sitt arbete med VA SYD som arbetsgivare. För kommunens drygt 24 600 invånare innebär det att fakturan för vatten och avlopp får ny avsändare och att alla frågor rörande vatten och avlopp kommer att handläggas av VA SYD från och med nästa år.

– Detta är ett naturligt steg i utvecklingen. Framtidens krav på vattenrening är en komplex utmaning som kräver kompetens och stora investeringar, vilket talar för samarbete mellan kommuner. Att ingå i en större organisation innebär också att såväl driftsäkerhet som kvali-tet på vårt ledningsnät kommer att öka, säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordfö-rande i Lomma.

VA SYD har sedan starten hela tiden haft som mål att växa som organisation för att kunna möta framtidens utmaningar tillsammans i en allt mer komplex bransch. Med fem medlemskommuner och nästan en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:56

Innehållsansvarig: webbredaktionen