Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Ledningsmaterial från äldre ledning har lossnat och följt med vattenflödet och skapar problem hos fastigheter i Vombs by. Partiklarna är ofarliga men kan skapa dåligt flöde i ledningar och kran samt synliga partiklar i dricksvattnet. 

Vissa fastigheter i Vombs by har fått problem med dåligt flöde i ledningarna och i vissa fall med synliga partiklar i dricksvattnet. Det har visat sig att ledningsmaterial har lossnat från en äldre ledning hos Sydvatten, följt med vattenflödet och kommit ut i vattnet och i den nya dricksvattenledning som går genom Vombs by. Den gamla ledningen är bortkopplad sedan början av juli och nu pågår rengöring av den nya dricksvattenledningen i Vombs by.

Är vattnet farligt att dricka?

Nej, det är inte farligt att dricka. Partiklarna kommer från insidan av den stålrörsledning som byggdes i slutet av 1940-talet. Om man får i sig partiklarna går de rakt genom kroppen och ut med avföringen. De är att jämställa med kostfibrer som våra kroppar inte bryter ner utan passerar rakt igenom.

VA SYD har även tagit prover på dricksvattnet för PAH, och resultaten visar på låga halter. Vi har varit i kontakt med Livsmedelsverket och de har gjort bedömningen att de halter vi har uppmätt inte är farliga för hälsan. De rekommendationer som vi nu går ut med är en försiktighetsåtgärd. På Livsmedelsverket sida  kan du läsa mer om PAH.

Kan vattnet användas som vanligt?

Ja, du kan använda vattnet som vanligt, men om du ser partiklar i vattnet så kan du sila bort dem för att slippa dem i vattnet.

Vad kan jag göra om jag ser partiklar i vattnet eller har problem med dåligt tryck?

  • Du behöver inte göra något om du inte upplever dåligt tryck, flöde eller ser partiklar i vattnet.
  • Om du har problem med dåligt tryck i kranen, hör av dig till VA SYDs kundservice på kund@vasyd.se eller 040-635 10 00. 
  • Om du ser partiklar i vattnet så kan du använda ett kaffefilter eller liknande för att få bort dem, men det är inte farligt att få i sig partiklarna.
  • De flesta moderna vattenkranar har en sil som samlar upp partiklar. Om du har en sil i din vattenkran rekommenderar vi att du rengör den. Har du en äldre kran utan sil, kan du skaffa en sil till kranen.
  • I vattenmätaren sitter ett filter, som också fångar upp partiklar. På grund av Corona kan det vara några fastigheter som ännu inte fått sin vattenmätare installerad. Hör i så fall av dig till VA SYDs kundservice så bokar vi in ett besök.

Hur löser vi problemet?

VA SYD har spolat ledningarna och kommer att rengöra hela ledningsnätet, från Sydvattens anslutning ut genom hela Vombs by. Nu pågår grävarbeten för att förbereda för den rengöringen. Hela VA SYDs ledningsnät i Vombs by är nytt från 2019 och är av PE-material.

Den 10 aug kommer de första 2,5 km av ledningen att rengöras med så kallad piggning (här kan du se en film om hur det går till). Samtidigt påbörjas en luftvattenspolning av ledningsnätet inne i Vombs by som ska pågå i tre dagar. Dessa åtgärder kommer dessvärre att påverka dig som boende i området.

Undvik att förtära dricksvattnet från kl 08.00 den 10 augusti till kl 18.00 den 12 augusti på grund av rengöring av ledningarna.
Mellan kl 08-18 dessa dagar ska du inte spola i kranar eller toalett och inte använda diskmaskin eller tvättmaskin. Övrig tid dessa dagar ska du inte använda vattnet till matlagning eller förtäring på grund av risk för ökad mängd av partiklar i vattnet.

Luftvattenspolningen utförs tisdag 10/8, onsdag 11/8 och torsdag 12/8 mellan kl 08.00-18.00.

Den här typen av rengöring spolar ut partiklarna från ledningarna, men under tiden kan det innebära att dricksvattnet tillfälligtvis får ännu fler partiklar då ledningarna kan ha ansamlingar av partiklar som rörs upp av turbulensen. Luftvattenspolning innebär att det trycks in enorma mängder luft i ledningen och om du då samtidigt spolar i kranen kommer det att spruta okontrollerat hos dig, därför kan du inte använda vattnet när arbetet pågår. Det vatten som kommer ut lär dessutom vara missfärgat då luftvattenspolningen river loss den naturliga biofilm som alla dricksvattenledningar har.

Det blir även vattensamlingar i området där vi spolar ut nätet dessa dagar. Vi kommer begränsa spridningen av vattnet och använda en spolbil för att suga upp vattnet.

Avloppet påverkas inte av detta arbete. Det går att använda toaletten under dagtid så länge du inte spolar. Istället kan man hälla vatten i toaletten med hjälp av hink till exempel.

Förbered dig och ditt hushåll
Senast den 10 augusti kl 08.00 ska du stänga av inkommande vatten till ditt hus med ventilen vid vattenmätarkonsollen. Har du ingen ventil, rekommenderar vi att du tejpar igen kranar och spolknappar så du inte av misstag spolar under aktuell tidpunkt. Ha dunkar med vatten hemma, dessa går att fylla på från de tankar som VA SYD ställer upp i byn.

Tankar med vatten och bajamajor vid Vombsvägen 22 den 9-12 augusti
VA SYD kommer att ställa upp flera tankar med vatten vid parkeringsytan utanför hembygdsgården vid Vombsvägen 22 den 9-12 augusti. Här kommer även ställas upp bajamajor för att underlätta så mycket det går.

Vi ber om ursäkt för att detta påverkar dig negativt i din vardag.

VA SYD anlitar en VVS-firma för att spola rent inne i din fastighet

Arbetet som därefter måste ske inne i berörda fastigheter kommer VA SYD att anlita en VVS-firma till som kan utföra jobbet på ett adekvat sätt. Uppdraget för VVS-firman är följande:

  • Ta ner VA SYDs vattenmätare och spola inkommande rör samt rensa filter och sätta tillbaka vattenmätaren
  • Backspola vattenburen golvvärme samt kolla tillhörande filter
  • Ta av samtliga strålsamlare i kranar/dusch och spola ur/rengör
  • Kontrollera filter vid disk- och tvättmaskin
  • Kontrollera varmvattenberedare och dess filter

VVS-firman sätter igång från den 18 augusti. Vi återkommer med mer information om hur du som fastighetsägare kommer i kontakt med VVS-firman. VA SYD tar hela kostnaden för VVS-firmans arbete.

Karta över berört område

Området som detta gäller är markerat som mörkgrått på kartan. 

Kartbild över Vombs by

Sidan uppdaterad: 27 juli 2021 13:17

Innehållsansvarig: webbredaktionen