AVSLUTAD: Kokningsrekommendation i Vombs by, Lunds kommun

Kokningsrekommendationen är hävd. Alla med kommunalt dricksvatten i Vombs by kan använda sitt vatten som vanligt.

Vattenprover visade på otjänligt vatten på grund av att koliforma bakterier (inte E-coli). Läs senaste nytt längst ner. 

Bakgrund

För några veckor sedan genomförde VA SYD en luft-vatten-spolning i Vombs by i syfte att få bort bitumenbitar ur ledningsnätet. En bieffekt som kan uppstå av en så kraftig spolning är att bakterietillväxt kan uppstå efter själva spolningen. Bakterietillväxten uppkommer på grund av att den naturliga biofilmen i ledningarna rivs loss och orsakar en obalans i bakteriefloran i ledningsnätet.

För att minska risken för bakterietillväxt har VA SYD genomfört ett spolprogram i Vombs by under de senaste veckorna. Det har också pågått en regelbunden provtagning av vattenkvaliteten.

Dessvärre visade provtagningen att det ändå fanns en tillväxt av koliforma bakterier i ledningsnätet i Vombs by. Spolning och utökad provtagning har fortsatt. Kokningsrekommendationen är nu hävd. 

Läs mer

Berört område i Vombs by

Senaste information

 1. 13.09.2021 13:58

  Kokningsrekommendationen hävs 13 september

  Vi häver nu kokningsrekommendationen som gällt alla med kommunalt dricksvatten.
  Under förra veckan och över helgen fortsatte vi att spola och utökade provtagningsprogrammet både i gatan och inne hos kunder. Alla prover hos kund visar tjänligt vatten. Vi kommer att fortsätta att arbeta i byn med spolning och utökad provtagning under ett tag framöver för att hålla ledningsnätet under uppsikt. Vi tackar alla för tålamodet och för att ni hjälp till i vårt arbete.

 2. 08.09.2021 15:27

  Fortsatt kokningsrekommendation

  Kokningsrekommendationen kvarstår och kommer inte att hävas innan helgen. Vi vill inte släppa kokningsrekommendationen förrän vi har en stabil vattenkvalitet i hela byns ledningsnät. Vår provtagning visar nämligen att halterna av koliforma bakterier går upp och ner på olika platser och vid olika tidpunkter.

  Det inkommande vattnet till byn är dock tjänligt. Därför kommer vi att sätta upp en brandpost med tappkran mittemot Vomb 121 (se karta ovan) där det går att hämta färskt vatten som inte behöver kokas. Den kommer att finnas på plats från torsdag 9 september klockan 08.30. Medtag eget kärl.

  Vi fortsätter med provtagning för att ringa in var problemet uppstår. Ny information kommer på måndag 13 september klockan 16.

Sidan uppdaterad: 15 september 2021 11:39

Innehållsansvarig: webbredaktionen