Kokning av vatten

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen.

Rekommendationer vid kokning av vatten.

Ersättning vid kokrekommendation

Under en månads tid har boende i Löberöd och Harlösa rekommenderats att koka sitt dricksvatten på grund av för höga halter av koliforma bakterier i vattnet. Kunder har hört av sig om möjlighet till ersättning/avdrag på grund av de besvär som kokrekommendationen medfört.
Ersättning vid kokrekommendation

Servicetankar med dricksvatten

Två servicetankar med dricksvatten finns placerade vid Ica Nära i Harlösa och Löberöd. Här kan de som är berörda av kokningsrekommendationerna hämta vatten. 
Bild på servicetank med dricksvatten

Vilket område gäller det?

Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Löberöd och Harlösa och ett fåtal boende däremellan, se karta. 

Hur länge är det kokrekommendation?

Kokrekommendationen gäller tills vidare. Så snart vi har fått klartecken att dricksvattnet inte behöver kokas kommer vi att informera om detta. 

När ges nästa information?

Uppdaterad information och nästa informationstillfälle hittar du under nyheter.

Information har gått ut via Eslövs Kommun, trafikredaktionen, sms till boende, lappar uppsatta i berörda områden, media samt sociala medier.

Om du är orolig för din hälsa, kontakta 1177 för rådgivning. All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Om det pågående grävarbetet vid tryckstegringsstationen och reservoaren i Löberöd

I somras fick vi problem med pumparna i Löberöds tryckstegringsstation och i samband med detta upptäcktes läckor på ledningar till och från lågreservoaren som ligger i anslutning till tryckstegringen. Sen den 29 juli har reservoaren varit helt bortkopplad från ledningsnätet. Arbetet som görs nu vid tryckstegringsstationen och reservoaren handlar om att förnya ledningar både i mark och i byggnader. Detta arbete har inte påverkat kvaliteten på dricksvattnet som distribueras till Löberöd då arbetena gjorts på ledningar och i anläggningsdelar som inte är i drift.

Angående rinnande vatten från brandposter

En åtgärd för att få omsättning på vattnet i ledningsnätet, och därigenom bli av med bakterierna, är att spola ut vatten genom brandposter. När detta görs kan det rinna vatten på marken. Driftpersonalen som hanterar spolningen har regelbunden tillsyn på brandposterna och mängden vatten som rinner ur dem. 

Berört område

Klicka på kartan för att se en större bild av hela området.

Karta över området som berörs av kokningsrekommendationer i Eslövs kommun