Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Ny kretsloppsplan ska bidra till klimatneutralt Burlöv och Malmö

Nu finns det en ny renhållningsordning för Burlöv och Malmö bestående av kretsloppsplan och avfallsföreskrifter. Kretsloppsplanen innehåller bland annat mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och syftet är att sätta riktning för arbetet under de kommande tio åren.

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter. I december beslutade kommunfullmäktige i Malmö om den nya renhållningsordningen och nu har även kommunfullmäktige i Burlövs kommun antagit planen. För att tydliggöra att det inte bara är en avfallsplan utan en plan för hur avfall ska förebyggas och hur resurser ska tas om hand i ett kretslopp innan det blir avfall, kallas planen för kretsloppsplan.

- Vi vill lämna efter oss ett hållbart samhälle och den nya kretsloppsplanen ska bidra till att bli ännu bättre på att ta hand om och minska vårt avfall. Visionen är att Burlöv och Malmö ska bli bäst i landet på att förebygga och återvinna avfall. För att detta ska lyckas krävs det att alla bidrar. Vi har alla ett ansvar för vår samtid och det vi lämnar efter oss, säger Karin Wikström, avdelningschef Avfallsavdelningen på VA SYD.

I planen har fyra målområden identifierats där insatser kommer att ske under de kommande åren:

  1. Förebygga avfall - En stor del av miljöbelastningen sker när produkter tillverkas. Att förebygga avfallet ger de största vinsterna för både miljö- och ekonomi. Exempel på att förebygga är att hyra, låna eller dela istället för att köpa eget.
  2. Effektiv återanvändning - Mycket av det som används idag används under kort tid. Genom att på olika sätt möjliggöra återbruk ökas livslängden på produkter och förbrukningen av energi- och naturresurser minskar.
  3. Minskat spill – Mycket spill beror på att återvinningsbara material sorteras fel och förbränns som restavfall eller genom nedskräpning.
  4. Förtroende och samverkan – Många olika aktörer ska samverka för att uppnå resultat.

I arbetet med att ta fram den nya kretsloppsplanen genomfördes en barnkonsekvensanalys med fokus på planens övergripande mål och möjliga konsekvenser för barn. Dessutom har barn från fyra skolor i Malmö och Burlöv deltagit i lekfulla samrådsdialoger för att samla in barnens tankar och idéer kring kretsloppsplanen.

- Barnen är vår framtid och det är viktigt att de får vara med och påverka hur arbetet för ett hållbart samhälle ska gå till, säger Karin Wikström.

Om renhållningsordningen

Renhållningsordning består av en avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter för avfallshantering. Kretsloppsplanen innehåller bland annat mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan. Föreskrifterna reglerar förhållandet mellan kommunen och invånarna rörande avfallshanteringen.

Läs mer

Hela kretsloppsplanen finns att ta del av här: Kretsloppsplan för Burlövs kommun och Malmö stad

Sidan uppdaterad: 2 september 2021 15:56

Innehållsansvarig: webbredaktionen