Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

högar med mynt

Justerade taxor och avgifter 2022

Inför 2022 justeras taxorna och avgifterna för vatten, avlopp och avfall.

Taxorna för VA beslutas för respektive kommun. Burlövs kommun och Malmö stad har gemensam taxa för avfall.

Vatten och avlopp

Brukningsavgifterna höjs i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. I Burlöv står de oförändrade. 

Kostnaderna för el och inköp av dricksvatten är områden som ökar till 2022. VA SYD ser också ett ökat behov av arbetskraft, både i form av egen personal men även konsulter för att bland annat möta den underhållsskuld som finns.

Anläggningsavgifterna justeras uppåt för samtliga kommuner.

Beslutet togs 29 november 2021 och gäller från 1 januari 2022.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Avfall

Den genomsnittliga höjningen i avfallstaxan är 1,2 procent. Den största delen av höjningen kommer från kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter. Kostnaden för villornas fyrfackskärl förändras inte.

Beslutet togs 21 december 2021 och gäller från 1 januari 2022.

Taxor och avgifter för avfall

Sidan uppdaterad: 23 december 2021 05:17

Innehållsansvarig: webbredaktionen