Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Geotekniska undersökningar pågår

Geotekniska undersökningar pågår för att ta reda på mer om mark- och grundvattenförhållanden mellan Lund och Malmö.

Under sommar och höst fortsätter VA SYD med olika undersökningar för att ta reda på mer om mark- och grundvattenförhållanden i planeringen av avloppstunnel i projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Platser där du kan se VA SYDs underentreprenörer arbeta med detta är utmed hela den planerade sträckningen för avloppstunneln, i Malmö och utmed sträckningen mellan Lund och Malmö.

Läs mer på Hållbar avloppsrening