Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Geotekniska undersökningar pågår

Geotekniska undersökningar pågår för att ta reda på mer om mark- och grundvattenförhållanden mellan Lund och Malmö. 

Under sommar och höst fortsätter VA SYD med olika undersökningar för att ta reda på mer om mark- och grundvattenförhållanden i planeringen av avloppstunnel i projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Platser där du kan se VA SYDs underentreprenörer arbeta med detta är utmed hela den planerade sträckningen för avloppstunneln, i Malmö och utmed sträckningen mellan Lund och Malmö.

Läs mer på Hållbar avloppsrening