Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Endast VA-fakturering i Burlövs kommun

Tillfälligt får kunder i Burlövs kommun endast faktura för avgifterna för vatten och avlopp.

Förslaget till avfallstaxa 2021 är inte godkänt i Burlövs kommun. Beslut är därför taget att avfallstaxan för 2020 fortsätter att gälla tills vidare. Då detta beslut togs väldigt sent kommer vi tillfälligt inte att fakturera för avfallsavgifterna. När underlaget för taxorna är helt klart kommer vi i efterhand att fakturera avfallsavgifterna. Fakturan kommer så länge endast att gälla vatten och avlopp.

Taxor och avgifter för avfall

Taxor och avgifter för vatten och avlopp