Dricksvatten i Eslövs kommun

Dricksvattnet är tjänligt i Stockamöllan och Billinge

Kokrekommendationen är nu hävd i Billinge och Stockamöllan i Eslövs kommun.

Nu häver VA SYD kokrekommendationen för Stockamöllan och Billinge. Dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. VA SYD har tagit flera vattenprover sedan i måndags och proverna har återkommande visat att dricksvattnet håller den höga dricksvattenkvalitet som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

Kokrekommendationen var en försiktighetsåtgärd då det fanns en risk för försämrad kvalitet på dricksvattnet på grund av strömavbrottet som orsakade driftstopp i våra pumpstationer.

Boende i Stockamöllan och Billinge får även beskedet via SMS.

Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen