Bulltofta vattenverk slutar med klorering

VA SYD slutar använda kloramin i dricksvattenframställningen på Bulltofta vattenverk. Med hjälp av ultraviolett ljus, UV, hålls vattnet rent utan klor.

Uppdatering: Sen 13 december 2019 använder vi åter en liten dos av natriumhypoklorit som en andra mikrobiologisk barriär.

- Vi strävar efter att använda mindre kemikalier med tanke på miljö och hälsa, säger Anna Järvegren Meijer, utredningsingenjör på VA SYD.

Centrala och norra Malmö samt delar av Burlövs kommun får delar av sitt dricksvatten från Bulltofta vattenverk. Sedan 2016 renas vattnet i en UV-anläggning där eventuella parasiter, virus och andra mikroorganismer renas bort med hjälp av UV-ljus. Kloramin har använts i reningen på Bulltofta vattenverk i flera decennier men med UV-anläggningen har behovet av kloramin minskat. En testperiod på sex månader kommer att avgöra om produktionen kan fortsätta utan kemikalieanvändning.

I december påbörjade VA SYD utfasningen av kloramin, det innebär helt enkelt att ingen kloramin doseras i vattnet. Utfasningen kan eventuellt påverka dricksvattnets lukt och smak, därför kommer VA SYD att göra fler och tätare vattenprover än normalt under de kommande sex månaderna.

Om kloramin

Kloramin är en sedan länge beprövad metod för att ta bort mikroorganismer ur dricksvattensystemet. Kloramin tillverkas genom att man kemiskt binder klor till en ammoniumförening, på Bulltofta vattenverk har VA SYD använt natriumhypoklorit och ammoniakgas för att framställa kloramin. Mängden Kloramin som vi doserat är långt under gränsen för Livsmedelsverkets regelverk.Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen