Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Återvinningscontainer

Dags att hyra återvinningscontainer

Nu är det dags att hyra vår nyrenoverade återvinningscontainer som gör det lätt att göra rätt för dig som bor i lägenhet eller bostadsrättsförening. Snacka med din fastighetsvärd!

I nästan femton år har fastighetsägare i Malmö och Burlöv kunnat hyra en mobil återvinningscontainer som varit väldigt populär. Nu är containern nyfixad, renoverad och fräsch och redo för uthyrning. 10 januari ställs den nygamla containern ut för första gången. 

Vad är en mobil återvinningscontainer?

Återvinningscontainern erbjuder boende i flerfamiljsfastigheter att under en dag lämna elektronik, bildskärmar, metall och textil på sin egen gård. Insamlingen underlättar för dem som inte har tillgång till bil och har svårt att ta sig till en återvinningscentral.

Återvinningscontainern hyrs över dagen av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar och körs ut av vår entreprenör Ohlssons. Containern är mycket uppskattad av både fastighetsskötare och boende i de områden som använt den. Det blir lätt att göra rätt!

Det upplevs som en trygg tjänst då fastighetsägaren åtar sig att ha personal på plats som hjälper de boende att slänga rätt sak i rätt behållare. Fastighetsägare kan välja att också hyra en grovavfallscontainer för övrigt avfall att ställa intill.

Vad är nytt?

Containern har även uppdaterats med trappsteg, ledstång, belysning samt tydlig och snygg skyltning på flera språk för att guida användarna rätt.

Behållarna för metallskrot har gjorts mindre för att ge plats för ytterligare en behållare för elektronik samt en behållare för textil. För att underlätta eftersorteringen hos Sysav så har vi även delat upp elektroniken i två fraktioner; småelektronik respektive bildskärmar.

Vi tipsar också om att anordna en byteshörna i anslutning till containern där man kan lämna och ta hela och funktionsdugliga prylar och kläder. Skräp för någon är guld för någon annan!

Läs mer och hyr återvinningscontainer

Sidan uppdaterad: 10 januari 2022 15:39

Innehållsansvarig: webbredaktionen