Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Öresundsvy

Fem kommuner går vidare med utredning av en gemensam avloppsvattenrening

Svedala och VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Lomma, Malmö och Lund har beslutat att delta i vidare utredning av en gemensam avloppsvattenrening.

Växande städer och skarpare miljökrav kräver att vi tar ansvar och bygger ut och moderniserar våra reningsverk. Genom att gå samman i denna utmaning kan vi på ett ansvarsfullt sätt se till samhällets och miljöns bästa i hela regionen. Hos VA SYD jobbar vi mot detta i programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Den 18 mars tog Lunds kommun inriktningsbeslutet att hänga på i det gemensamma arbetet.

Det är viktiga inriktningsbeslut från kommunerna så att vi kan planera rätt storlek på det nya reningsverket Nya Sjölunda och för att kunna gå vidare med att söka nytt miljötillstånd. Våra medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt Svedala har fastslagit sina befolkningsprognoser för år 2045. Det gör att vi nu kan förfina förslag och beräkningar inför genomförandebeslut som ska tas i kommunerna i början av nästa år, säger Ulf Nyberg, ansvarig för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD.

Läs mer i VA SYDs pressmeddelande

Läs mer om Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne