Ny rapport om Malmö avloppstunnel

En ny rapport slår fast att vi rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.

Hur den framtida transporten av avloppsvatten ska se ut från Tekniska museet till Sjölunda avloppsreningsverk har utretts i omgångar. Slutsatsen är att en avloppstunnel är det alternativ som ger mest positiva samhällseffekter och därför blir mest lönsam.

Rapporten och en oberoende analys visar på flera positiva effekter för Malmö, kanske främst den att staden får ett robust avloppssystem som håller i 100 år och möter befolkningsökningen och att risken för källaröversvämningar minskar lokalt, främst nära Malmös kanaler.

Läs mer om Malmö avloppstunnel som ett säkrare och effektivare avloppssystem

Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen