Avfallskärl i trädgård

Ett väntat beslut från Datainspektionen

Under 2014 mottog Datainspektionen ett ärende avseende VA SYDs behandling av personuppgifter inom ramen för avfallshanteringsverksamheten i Malmö stad och Burlöv kommun. Datainspektionen har nu meddelat sitt beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) med anledning av personuppgiftsbehandling inom avfallsverksamheten.

Våra åtgärder kopplade till Datainspektionens beslut

Beslutet från Datainspektionen var väntat och vi har redan påbörjat arbetet med att skapa rutiner som säkerställer att vi arbetar rätt enligt personuppgiftslagen. Vi håller nu på att ta fram en policy för personuppgiftsbehandling, vi har uppdaterat kundinformationen på vasyd.se och diskuterar hur vi ska gå vidare för att informera alla berörda. 

Ett färdigt förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktioner som förtydligar hur personuppgifter får hanteras finns klart och ska nu, efter Datainspektionen har delgivit sitt beslut, tecknas med våra entreprenörer. 

En okulärbeskrivning av innehållet i kärlet utförs för att säkerställa att endast avsett avfall ska finnas. Föraren kan vid felsortering skriva en kort kommentar i anslutning till avvikelserapporteringen. Det är instruktionerna för dessa eventuella kommentarer som behöver förtydligas. Datainspektionen konstaterar dock att VA SYD inte registrerar detaljerade uppgifter om innehållet i våra kunders avfall. 

- Beslutet från Datainspektionen var väntat och vi har arbetat med frågan sedan tillsynsärendet påbörjades. Vi är inte helt mål än, men noterar ändå att Datainspektionen skriver att det inte finns någon otillåten behandling av personuppgifter i rapportering av avvikelser, säger Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef på Avfallsavdelning. 

- Syftet med tömningsregistreringen har från vår sida alltid varit att säkerställa hög kvalitet på avfallsinsamlingen så att vi kan ge god service till våra kunder, tillägger Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef på Avfallsavdelningen. 

Läs mer om "Vad vi gör med dina sopor" 

Hämta Datainspektionens beslut

Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen