Fyrfackskärl vid villa

Avfallstaxan höjs 2019

Vi kommer att höja avfallstaxan med i genomsnitt 4,5 procent 2019 i Malmö och Burlöv, eftersom vi har höjda kostnader under nästa år.

Största delen av kostnadsökningen beror på att vi inför fyrfackskärl med full sortering på den egna tomten för villahushållen, därför ligger största taxehöjningen på villahushållen. Första höjningen för villakunderna är på 250 kr och kommer att gälla alla villakunders abonnemang redan från årsskiftet.

 

När villahushållen går över till de nya fyrfackskärlen som rullas ut från maj till november kommer taxan att justeras så att alla kunder med fyrfackskärl får betala 1950 kronor per hushåll och år oavsett om de har valt att ha ett eller två kärl. Höjningen beror på investeringen i nya kärl och inköp av nya fyrfacksbilar. Nu när alla kunder har valt kan vi se att drygt 97 % väljer att ha två kärl vilket är mycket positivt ur miljösynvinkel.

 

Andra förändringar är att vi tar bort möjligheten till varje veckas hämtning för villor i samband med att villakunderna går över till de nya fyrfackskärlen. Dessa kunder får alla en taxeminskning när de går över till varannan veckas tömning.

 

Kostnaden för trädgårdsavfall ökar från 590 till 670 kronor för ett 190 liters kärl och från 750 till 850 kronor för ett 240 liters kärl. Höjningen beror på att vi går in i ett nytt avtal med en ny entreprenör.


Fakta

  • Exempelvis villa med 190 l restavfallskärl med tömning var 14e dag får höjning med 250 kr till 1 530 kr per hushåll och år från och med 1 januari 2019
  • När fyrfackskärl för villor är införd blir taxan 1 950 kr per hushåll och år
  • Vår taxa var bland de 10 lägsta i landet 2017
  • Vår taxa kommer att vara bland de lägsta i landet även efter föreslagna förändringar

Sidan uppdaterad: 1 februari 2021 10:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen