VA SYD - Lund

Driftinformation

Lund

  • För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.
  • För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.
Visa alla artiklar

Andra läser om!

Dags för ägarbyte

Dags för flytt eller ägarbyte?

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Vattenmätare

Lämna din vattenmätarställning

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Källby Avloppsreningsverk

Källby avloppsreningsverk

Lund.

Källby Avloppsreningsverk

Studiebesök på Källby avloppsreningsverk

Lund.

Var kommer dricksvattnet ifrån

Var kommer ditt dricksvatten från?

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Kontakta oss

Kundservice (växel) 040-635 10 00
E-post: kund@vasyd.se

Rådgivning, frågor om abonnemang med mera.
Vardagar 08.00-16.30

Felanmälan 040-635 10 00
Vid akuta stopp, tömningar, läckor och ­översvämningar.
Dygnet runt. 

Mer kontaktinformation
Hitta till oss