VA SYD

Arbeten i gatan

Är vattnet avstängt? Varför gräver vi i din gata? Information om våra arbeten i gatan finner du här. Om du har frågor om ett arbete kontakta kontaktpersonen för arbetet. Observera att alla angivna tider är ungefärliga och inte exakta.

Lomma

För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.

För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.

För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.