Vattenavstängning i Hyllie vattenpark

2020-04-30 | 13:04

Vattentornets krans ska vattenblästras och vattnet kommer att vara avstängt cirka en månads tid. Exakt datum kan inte fastställas pga att arbetet är helt väderberoende, men beräknas till början av juni. Miljöförvaltningens tillståndsgivning kräver att vattnet i Hyllie vattenparks vattenlek stängs av medan arbetet pågår för att det finns risk att vatten från blästringsarbetet kommer ner i vattenlekens system och förorenar. Det finns nämligen föroreningar i färgen som måste tas omhand, och som inte får hamna i ledningssystemet.