Avslutad: Vattenavstängning på Skeppsgatan och Skeppsbyggaregatan i Malmö

Berörda gator: Skeppsgatan 5-21 och Skeppsbyggaregatan 3-9

Påbörjad: 2019-09-07 8:00

Förväntas klart: 2019-09-07 Eftermiddag

2019-09-14 18:00


2019-09-05 08:45

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

Samtliga berörda har fått information om stängningen via lappar på entrédörrar. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov. Ett vattenbrandpoströr kommer att sättas upp i korset Jungmansgatan/Skeppsgatan, där berörda kunder kan hämta dricksvatten. Medtag eget kärl.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.