Avslutad: Vattenavstängning på Mossavägen m.fl. pga. läcka på Kronetorpsvägen i Burlöv

Berörda gator: Hela Mossvägen, Badhusvägen och Lundavägen 90

Påbörjad: 2019-09-09 3:45

Förväntas klart: 2019-09-09 Eftermiddag

2019-09-16 18:04


2019-09-09 07:51

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.